Treballs de Hidrosembra a Tarragona

Hidrosembra

La hidrosembra és una tècnica utilitzada en jardineria que consisteix en la projecció sobre el terreny d'una barreja aquosa de llavors, realitzada amb equips de bombament.


Aquesta tècnica ens permet aconseguir una sembra més fàcil, ràpida i una major germinació.
S'usa en restauració de talussos, pedreres, etc.

Avantatges de la hidrosembra:

  • Les llavors i adobs es distribueixen uniformement.
  • El mulch assegura una germinació ràpida.
  • Es poden aconseguir grans altures de talussos difícilment assequibles.
© 2020 VIVEROS MAS SALVAT Tots els drets reservats
Produït per PA Digital